Πολιτική Επιστροφών

Τα προϊόντα που προωθούνται από τον δικτυακό τόπο:www.nature1.gr είναι προϊόντα ποιότητας, επιλεγμένα από την Ελληνική, Ευρωπαική και Διεθνή αγορά, τα οποία πληρούν και φέρουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις από τους αρμόδιους φορείς.

Η nature1.gr, αναγνωρίζοντας την έλλειψη της φυσικής επαφής του τελικού καταναλωτή με το επιλεγμένο προϊόν, εξασφαλίζει το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος που παραγγείλατε, πληρώσατε και παραλάβατε με παραγγελία από απόσταση (on line) εντός 25 ημερών με επιστροφή χρημάτων. Ρητή εξαίρεση αποτελούν τα είδη υγεινομικού ενδιαφέροντος, προσωπικής υγιεινής, κρεμικά που έχει με οποιονδήποτε τρόπο παραβιαστεί η συσκευασία τους, για λόγους ασφαλείας του καταναλωτή. 

Όλα τα προϊόντα που παρουσιάζει το ηλεκτρονικό κατάστημα nature1.gr φέρουν εγγύηση καλής λειτουργίας και επισκευής από έμπειρους τεχνίτες, η οποία κυμαίνεται ανάλογα με το προϊόν και τον κατασκευαστή όπως περιγράφονται στα σχετικά δελτία εγγυήσεων που συνοδεύονται από το προϊόντα. Κατά περίπτωση από 12 μήνες έως και 5 χρόνια.

Παρ’ όλο που ο δικτυακός τόπος της nature1.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια μέσω της πληρότητας των περιγραφών των προϊόντων που αναρτά στις σελίδες της, είναι πιθανό να μην καλύπτονται οι προσδοκίες του τελικού εξ' αποστάσεως αποδέκτη από το προϊόν που επέλεξε και παρέλαβε με κούριερ ή ταχυδρομείο.

Για τους παραπάνω λόγους, σας παραθέτουμε τους όρους και τους τρόπους επιστροφής προιόντος μη παραβιασμένης συσκευασίας όπως περιγράφονται παρακάτω ως ακολούθως:


Όροι επιστροφών:

Η ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας σας με την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος μέσω e-mail ή Fax για επιστροφή να μη ξεπερνάει τις 7 ημερολογιακές ημέρες. Η συσκευασία να μην έχει παραβιαστεί και να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε από τον τελικό καταναλωτή, πλήρης και χωρίς φθορές, και η συσκευασία να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν. Το προϊόν προς επιστροφή να συνοδεύεται απαραίτητα από την πρωτότυπη απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς, μαζί με όλα τα νόμιμα παραστατικά και τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν. Πριν από την αλλαγή ή επιστροφή ή αντικατάσταση θα έχει προηγηθεί συνεννόηση με το τμήμα επιστροφών της nature1.gr.

Όροι επιστροφών ελαττωματικών προϊόντων:

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε λόγω αποδεδειγμένης υπαιτιότητα της nature1.gr, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά ή λόγω ελαττώματος και να ζητήσετε την αντικατάσταση, επισκευή ή επιστροφή χρημάτων κατά την βούλησή σας. Σε όλες τις περιπτώσεις που σχετίζονται με επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων, ο καταναλωτής έχει την επιλογή είτε εξ' αρχής να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος, είτε, αφού έχει παραλάβει, να επιστρέψει το προϊόν, εντός 7 ημερών από την ημέρα της παράδοσης και παραλαβής του.

Στην περίπτωση που το προϊόν εμφανίσει λειτουργικό ελάττωμα και εφόσον η εγγύηση έχει δοθεί από την nature1.gr, ή από την κατασκευάστρια εταιρεία, ή τον επίσημο αντιπρόσωπο του, ο τελικός καταναλωτής έχει δικαίωμα να ασκήσει τα δικαιώματα του όπως αυτά διατυπώνονται στα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν κατά το χρονικό της παραλαβής του και που προσφέρονται από την εγγύηση.

Σε κάθε από αυτές τις πολύ σπάνιες περιπτώσεις, είμαστε δίπλα στον τελικό καταναλωτή με θετική διάθεση,πρόθυμοι να εξυπηρετήσουμε.

E-Mail: info@nature1.gr

τηλεφωνικά
τηλέφωνα επικοινωνίας: 211 4079710 - 210 9769610 - 210 9769680

 

ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Χρηστίνα Ελ.Βρεχοπούλου
nature1.gr (Greece)
11741 Δημητρακοπούλου Ν. 91-93

Κουκάκι-Αθήνα